Küülik: Ulukküüliku karvavärvus määratakse põhiliselt viie geeni-paariga; geenvalem on järgmine: AABBCCDDEE. Geen A määrab aguutivärvuse. Sellises lookuses esineb küülikul 3 alleeli A > a' > a. Loomad genotüübiga aV ja a'a on tumeda (musta või pruuni) karvaga seljal, kuid helekollase kõhualusega. Genotüüp aa on kollaka (pruunika) ühtlase karvaga. B-alleel (geen) määrab küülikul musta karvavärvuse (BB või Bb), retsessiivne b-alleel aga pruuni (bb).

C-geeniga loomad on kas mustad, pruunid või kollased. D - lahjendus-geen. E - lookuses on polüalleelsus: ED > E > ep > e. Genotüübiga EDED küülikud on sinimustad (isegi siis, kui neil esineb aguutigeen). Heterosügootsed loomad on tumehallid (belgia hiidküülik). Alleel ep annab musta-kollasekirju (kilpkonnavärvi) värvuse, ee aga kollase värvuse. Küülikul esineb ka dominantne kimmelvärvuse geen R ning kirjut värvust määrav geen S. Mustavalgekirju küülik (hollandi ja inglise küülik) on genotüübiga ss. Mustal küülikul esineb alati alleel BCE, pruunidel bCE, kollastel BCe.

 

 küülikutõud.pdf

H. Tikk, S. Kangur „Küülikukasvatus“ Tallinn 2003 lk 92-96