Õppekava: Loomakasvatussaaduste tootmine (396)

Õppeaine: VL.0419 Loomageneetika

Maht: 6 tundi

Sihtrühm: Loomakasvatussaaduste tootmise õppekava esimese kursuse üliõpilased.

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist.

Õpiobjekti läbinu:

• on tutvunud põllumajandusloomade erinevate värvuste geneetiliste tekkemehhanismidega;

• on tuttav põllumajandusloomadel sagedamini esinevate värvustega;

• omab võimalust enesekontrolliks.

 

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dotsent Anne Lüpsiku õppematerjale.

Illustreerivad fotod:
     Alo Tänavotsa erakogu;

     Tõuloomakasvatus 2002 - 2005;

     H. Tikk, V. Tikk, M. Piirsalu, J. Hämmal “Linnukasvatus I. Üldosa. Munakana ja broilerikasvatus.“ Tartu 2007  lk. 169-177;

     H. Tikk, S. Kangur „Küülikukasvatus“ Tallinn 2003 lk 92-96;

     internetist  CreativeCommons litsentsi alusel.

Õppejõud                   Anne Lüpsik

Tehniline teostus      Piret Aus

                                    Eesti Maaülikool

                                    kevadsemester 2010